Weryfikacja stanu partycypacji w PPE: drugi termin – 1 lipca

Pracodawcy, którzy nie przystąpili do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) muszą sprawdzać stan partycypacji swoich pracowników w PPE (Pracownicze Plany Emerytalne) dwa razy w roku: 1 stycznia oraz 1 lipca. Zwolenie ze stosowania ustawy o PPK nie jest bowiem bezterminowe.

Ustawy o PPK nie mają obowiązku stosować m.in. pracodawcy, którzy w dniu objęcia ich przepisami o PPK prowadzili Pracownicze Programy Emerytalne tzn. naliczali i odprowadzali składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia oraz jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób pracujących w firmie.

W sytuacji, gdy w którymś z terminów odsetek osób zatrudnionych w firmie uczestniczących w PPE spadnie poniżej 25% pracodawca zobligowany jest do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych powinno zakończyć się do 10 maja 2021. W praktyce nadal wiele firm nie wywiązało się z tego obowiązku. W związku z tym bezzwłocznie należy dopełnić obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Podpisanie umowy po terminie rodzi konsekwencje finansowe- nie zawarcie umowy o zarządzaniu PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Jak wspominaliśmy na początku artykułu, zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK nie jest bowiem bezterminowe. Sytuacje w których pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK licząc od dnia:

 • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
 • zmniejszenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia ,
 • likwidacji PPE,
 • opóźnienia (celowego) w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni,
 • gdy w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w firmie – stan na 1 stycznia lub 1 lipca.

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku wdrożenia PPK przestaje obowiązywać od dnia następującego po zaistnieniu ww. okoliczności.

Dowiedz się więcej:

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Wydarzenia kadrowe

grudzień 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 2nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 3rd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 4th grudzień
Brak wydarzeń
5
6
7
8
9
10
11
Events for 6th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 11th grudzień
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 13th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 18th grudzień
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23rd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 25th grudzień
Brak wydarzeń
26
27
28
29
30
31
1
Events for 26th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31st grudzień
Brak wydarzeń

Facebook