Najważniejsze terminy kadrowe w 2021r. na wyciągnięcie ręki

Kalendarz kadrowego zawiera daty regularnych, corocznych terminów kadrowych oraz nowych zmian w prawie pracy.
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
All Day
Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.  – osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą. , ...
3
4
5
6
7
8
9
10
Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc 2021 r. – osoby fizyczne opłacające składki za siebie
All Day
Wpłata składek ZUS za siebie Osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki za siebie) opłacające składkę wyłącznie za siebie dokonują tego do 10. dnia* następnego miesiąca.*Jeżeli 10. dzień danego miesiąca wypada w święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzi , ...
11
12
13
14
15
Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc 2021 r- pozostali płatnicy składek
All Day
Wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc – pozostali płatnicy składek Do 15. dnia* kolejnego miesiąca należy dokonać wpłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc za pozostałych płatników składek. Wyłączone są osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. , ...
Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – wpłata do PPK za poprzedni miesiąc 2021 r.
All Day
Ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony Państwa. Czym są PPK? Kiedy dokonywać wpłat do PPK? Kiedy wdrożyć PPK? Sprawdźmy! Pracownicze plany kapitałowe co to jest? Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania stworzony dla pracow , ...
16
17
18
19
20
Wpłata na PFRON za poprzedni miesiąc
All Day
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są obligatoryjne w przypadku, gdy pracodawca osiągnie stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników.Wpłaty należy dokonać do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązek wpłat. , ...
21
22
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy i od przychodów ze stosunku pracy za poprzedni miesiąc 2021 r – osoby fizyczne i prawne
All Day
Według artykułu 10 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zalicza się:przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przychody uzyskane na podstawie umów o z , ...
23
24
25
Przekazanie do PFRON dokumentów dot. wynagrodzeń Niepełnosprawnych
All Day
Należy przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za poprzedni miesiąc 2021 r. , ...
26
27
28
29
30
Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.
All Day
Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r. – osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność gospodarczą. , ...
1
2
3
4
5

Kalendarz kadrowego - do czego służy?

Stworzony przez zespół HRappka kalendarz kadrowego zawiera wszystkie ważne daty związane z corocznymi zobowiązaniami kadrowo - płacowymi oraz uwzględnia planowane zmiany prawne.

Jakie informacje są w kalendarzu kadrowego?

Kalendarz kadrowego zawiera informacje dotyczące powtarzających się zobowiązań kadrowych oraz nowych zmian wprowadzanych w prawie pracy.

Dzięki wygodnemu dostępowi do wszystkich terminów, w łatwy sposób zaplanujesz swoją pracę.

Czy kalendarz kadrowego jest aktualny?

Tak, kalendarz kadrowego 2021 staramy się na bieżąco aktualizować zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

Zmiany w prawie pracy 2021

Zmiany prawne, mające wpływ na kadry i płace są często wprowadzane z niedługim wyprzedzeniem, dlatego warto sprawdzać je regularnie w każdym miesiącu.

Przeczytaj o nowościach kadrowych na naszym blogu

równoważny czas pracy

Równoważny czas pracy – na czym polega?

Równoważny czas pracy – na czym polega? Równoważny czas pracy to najbardziej elastyczny ze wszystkich dostępnych [...]

Dowiedz się więcej
zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września 2021 r.

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września 2021 r. Zaległy urlop wypoczynkowy to inaczej urlop, którego pracownik [...]

Dowiedz się więcej
Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto w sobotę – kiedy przysługuje?

Dzień wolny za święto w sobotę – kiedy przysługuje? Kodeks pracy jasno reguluje tę zasadę w [...]

Dowiedz się więcej
Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy – zbiór zasad

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu nabywa prawa [...]

Dowiedz się więcej
elektroniczne wnioski urlopowe

Elektroniczne wnioski urlopowe – jak usprawnić pracę kadr?

Elektroniczne wnioski urlopowe – jak usprawnić pracę kadr Zgodnie z ustawą z dnia 1 stycznia 2019 [...]

Dowiedz się więcej
Program kadrowy

Jak wybrać program kadrowy?

Program kadrowy - jaki wybrać? Na rynku istnieje wiele programów kadrowych, których działanie polega na zarządzanie [...]

Dowiedz się więcej

Kalendarz kadrowego – jak może Ci pomóc?

Kalendarz kadrowego pozwala zaplanować działa kadrowo - płacowe zgodnie z corocznymi obowiązkami kadrowo - płacowymi (jak [...]

Dowiedz się więcej
składka wypadkowa

Składka wypadkowa w 2021 r.

Składka wypadkowa w 2021 r. Od 1 kwietnia 2021 r. uległa zmianie wysokość stopy procentowej składki [...]

Dowiedz się więcej
Program kadrowy

PPK w małych firmach – od kiedy?

Zbliża się termin zawarcia umów dotyczących PPK w małych firmach (zatrudniających do 20 osób). Terminy: podpisanie [...]

Dowiedz się więcej

Z systemem HRappka kadry i płace to przyjemność. Przekonaj się sam!

  • Kadry i płace
  • System do rekrutacji
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Delegowanie pracowników

Testuj system 14 dni bez opłat! Dowiedz się więcej >