Zmiana w formularzach ZUA i ZZA do ZUS – Obowiązek wpisania zawodu pracownika

16 maja 2021 wchodzi zmiana związana ze zgłaszaniem pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany pojawią się w formularzach zgłoszeniowych: ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. Pracodawca będzie miał obowiązek wpisania zawodu wykonywanego przez pracownika.

Po co Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacja o wykonywanym zawodzie?

Nowy obowiązek dla płatników wynika z art. 10 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który zmienił art. 36 ust. 10 ustawy 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od 16 maja 2021 roku pracodawca ma obowiązek podania kodu zawodu. W jakim celu? Przede wszystkim w celach statystycznych. ZUS będzie analizować powody absencji chorobowych danych grup zawodowych, a ponadto będzie prowadzić ewidencję zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Jak wprowadzić kod zawodu? Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych na Formularzu ZUS ZUA ZZA

W związku ze zmianami w przepisach wprowadzone zostaną nowe formularze. ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) oraz ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)*.

Płatnicy będą zobligowani do wprowadzenia 6-cio cyfrowego kodu zawodu. Kod znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności, określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Przy czym, wybranie odpowiedniego kodu w niektórych przypadkach może być problematyczne. Określone zawody mogą nie być uwzględniane. Co w takiej sytuacji? Analogicznie jak w przypadku kodów PKD – należy wybrać kod zawodu najbliższy wykonywanemu zawodowi.

Należy pamiętać, że zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Oczywiście zgłaszamy pracownika do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

*Zmiany zostały wprowadzone na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Przy wypełnianiu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych należy pilnować poprawności wprowadzanych danych. Dzięki temu nie będzie potrzeby wypełniania dodatkowych formularzy o zmianę lub korektę. Aktualny formularz ZUS ZZA lub ZUA dostępny jest w systemie HRappka – kompleksowym systemie kadrowo – płacowym.

Tagi:

Wydarzenia kadrowe

sierpień 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 2nd sierpień
Brak wydarzeń
Events for 3rd sierpień
Brak wydarzeń
Events for 4th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 6th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 7th sierpień
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 9th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 10th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 12th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 13th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 14th sierpień
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 17th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 18th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 19th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 20th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 21st sierpień
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 23rd sierpień
Brak wydarzeń
Events for 24th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 26th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 27th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 28th sierpień
Brak wydarzeń
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th sierpień
Brak wydarzeń
Events for 30th sierpień
Brak wydarzeń

Facebook

3 months ago

⏳Dziś do północy podatnicy mają czas na złożenie deklaracji podatkowej za 2021 rok.Najłatwiej zrobić to przez stronę www.podatki.gov.pl, gdzie można zweryfikować i zatwierdzić swoje rozliczenia PIT (które zostały automatycznie wygenerowane).Jeśli tego nie zrobimy, KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) zatwierdzi to, co widnieje w systemie.#pit #eurządskarbowy #RozliczeniePodatku #epit #deklaracjapodatkowa ... See MoreSee Less
View on Facebook