Wymiar czasu pracy w 2022 roku

Wymiar czasu pracy ustalany jest przez każdego pracodawcę – w przyjętym przez niego okresie rozliczeniowym. Dzięki temu określić on może ilość godzin, jakie pracownik powinien przepracować. Ponadto w wymiarze czasu pracy ustala się minimalną liczbę dni wolnych oraz dni pracy – w danym okresie rozliczeniowym. Pod koniec tego okresu działy kadr mają obowiązek, aby sprawdzić czy nie doszło do przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.

Kodeks Pracy wskazuje jasno, że przeciętny czas pracy to 8 godzin dziennie (w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – praca na etat). Oznacza to, że standardowa tygodniowa norma pracy wynosi 40 godzin.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy skorzystać z poniższego wzoru:

 • 40 * ilość tygodni w danym okresie rozliczeniowym + 8 godzin (za każdy dzień roboczy, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego – taki który wykroczył poza pełny tydzień) – 8 godzin (za każde święto, które występuje w innym dniu niż niedziela)

Przykład wymiaru czasu pracy w kwietniu 2022

4 pełne tygodnie x 40 godzin + 8 (jeden dzień, który wykroczył poza pełny tydzień)- 8 (1 dzień świąteczny 18.04.2022) = 160 godzin

Wymiar czasu pracy w 2022 roku – pełny etat

Tabela z czasem pracy dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego:

Dni wolne od pracy w 2022 roku

 • 1 stycznia (sobota) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 3 maja (wtorek) – Święto Narodowe 3 Maja
 • 16 czerwca (czwartek) – Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia (poniedziałek) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Wymiar czasu pracy – najważniejsze informacje

 • święta przypadające w niedzielę nie powodują obniżenia wymiaru czasu pracy (tylko święta przypadające w pozostałe dni)
 • jeżeli święto przypada w sobotę, pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny
 • obliczając wymiar czasu pracy należy mieć na uwadze jaki okres rozliczeniowy obowiązuje w naszej organizacji (może być np. miesięczny, 4-miesięczny)
 • wykonując obliczenia, należy wziąć pod uwagę liczbę tygodni przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym

Przeczytaj, jaki jest Wymiar czasu pracy 2023

Polecamy: