Dzień wolny za święto w sobotę – kiedy przysługuje?

Kodeks pracy jasno reguluje tę zasadę w artykule 130 § 2: „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Pracownicy zyskują dzięki temu dodatkowy dzień wolny, a pracodawcy zobowiązani są obniżyć wymiar pracy o każdą sobotę, w którą święto wypada. Zasada ta nie tyczy się konkretnie sobót. Jeżeli w firmie pięciodniowy tydzień pracy przypada od wtorku do soboty, a poniedziałek jest zawsze dniem wolnym, to pracownik automatycznie odbiera dni wolne za święta przypadające na poniedziałki.

Święta w soboty w 2021 roku

W roku 2021 przypadają dwa święta w soboty:

  • 1 maja – święto państwowe – Święto Pracy
  • 25 grudnia – pierwszy dzień świąt – Boże Narodzenie

Oznacza to, że pracownicy otrzymają dodatkowe dni wolne w maju i w grudniu. Pracodawcy najczęściej decydują się np. przedłużyć weekend majowy oraz zrobić Wigilię dniem wolnym od pracy.

Za święta przypadające w niedziele pracodawca nie ma obowiązku udzielania dnia wolnego.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę należy odebrać do końca okresu rozliczeniowego. Najczęściej okres rozliczeniowy przypada na miesiąc kalendarzowy. W praktyce oznacza to, że w 2021 roku pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny w maju i grudniu. Dzień wolny odebrać można przed lub po wypadającym święcie. Ważne, aby zmieścić się w danym okresie rozliczeniowym.

To pracodawca jest osobą, która decyduje, kiedy pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny. Może ustalić to odgórnie dla całej firmy lub w porozumieniu z pracownikami. Bardzo często pracodawcy przychylają się do próśb pracowników o wyznaczenie dogodnych dla nich terminów. Wtedy każdy pracownik odbiera dzień wolny indywidualnie i przedsiębiorstwo nie jest całkowicie zamykane na dodatkowy dzień.

Dzień wolny należy odebrać w całości, nie można podzielić go na części. Takie działanie skutkować może grzywną, w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkie informacje na temat godzin pracy, nadgodzin, urlopów i nieobecności znajdują się w ewidencji czasu pracy, do której Państwowa Inspekcja Pracy musi mieć dostęp.

Pracodawca powinien prowadzić dokumentację pracowniczą nie tylko ze względu na kontrolę i ewentualne grzywny. Dzięki aktom osobowym łatwiej podejmować dezycję o urlopach, obliczać ich wymiar, a także tworzyć grafiki pracy i przyznawać ewentualne dni wolne. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej, w której zarówno pracownik, jak i pracodawca mają szybki podgląd do kalendarza i grafików pracy. Dzięki elektronicznym wnioskom urlopowym łatwiej i szybciej zgłosić można zapotrzebowanie na urlop oraz ocenić czy jest on możliwy i dobry dla interesów firmy.

Komu nie przysługuje dzień wolny za sobotnie święto?

Nie zawsze pracownikowi dzień wolny przysługuje. Np. nie należy się on osobom, które pracują na niepełnym etacie i wymiar czasu pracy jest krótszy niż pięciodniowy.

Także pracownicy, którzy mają ustalony inny dzień wolny w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, będą odbierać sobie inne dni świąteczne. Np. jeśli pracownik ma wolne z zasady poniedziałki lub środy to właśnie za te dni będzie odbierać wolne, jeśli wtedy przypadnie święto.

Nieobecność pracownika a święto w sobotę

Co w przypadku, jeśli pracownik jest na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, urlopie macierzyńskim lub przebywa na zwolnieniu lekarskim? To zależy od rodzaju urlopu, długości nieobecności oraz tego, czy pracownik wrócił do pracy przed, czy po okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto wypadające w sobotę. Jeżeli pracownik wrócił do pracy przed dniem, który pracodawca zarządził jako wolny, to oczywiście odbiera ten dzień na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Zasada ta natomiast nie ma zastosowania w przypadku urlopu bezpłatnego. Pracownik na urlopie bezpłatnym zawiesza stosunek pracy, a co za tym idzie wszelkie obowiązki i prawa względem pracodawcy. Dlatego pracodawca nie musi pracownikowi udzielić dnia wolnego.

Zwiększ efektywność procesów kadrowych z systemem HRappka! Testuj 14 dni bez opłat

  • Rekrutacja (system ATS)
  • Ewidencja czasu pracy
  • Wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
  • Legalizacja cudzoziemców