Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu nabywa prawa do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwać będzie mu po przepracowaniu roku (art. 153 1 Kodeksu Pracy). Jest to tak zwany urlop cząstkowy, ponieważ pracownik nabywa go w częściach – po każdym przepracowanym miesiącu. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy rządzi się innymi zasadami niż kolejne urlopy. Pracownicy nabywają wtedy prawo do kolejnych urlopów od pierwszego dnia zatrudnienia – w pełnym wymiarze.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy jest prawem każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Pracodawca co roku ma obowiązek udzielić nieprzerwanego i płatnego urlopu każdemu swojemu pracownikowi. Pracownik nie może zrzec się urlopu wypoczynkowego ani przenieść go na inną osobę. Pracodawca nie może również zapłacić pracownikowi za urlop, oprócz sytuacji ustania stosunku pracy. Po rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli pracownik posiadał wciąż dni wolne, pracodawca może wypłacić ekwiwalent za urlop. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na następny rok kalendarzowy i powinien zostać wykorzystany do 30 września.

Do wymiaru urlopu wypoczynkowego wlicza się urlop na żądanie (4 dni w każdym roku kalendarzowym).

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do pierwszego urlopu dopiero po pierwszym przepracowanym miesiącu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi odpowiednio 20 i 26 dni. Przy czym:

 • 20 dni urlopu przysługuje osobom, które mają staż pracy krótszy niż 10 lat
 • 26 dni urlopu należy się pracownikom, którzy pracują powyżej 10 lat

Ważną informacją jest to, jak liczy się staż pracy. Nie obejmuje on tylko doświadczenia zawodowego, ale również okres nauki. Ukończenie poszczególnych szkół daje następujące lata, wliczające się do stażu zawodowego:

 • zasadniczej lub zawodowej – maksymalnie 3 lata
 • średniej zawodowej – nie więcej niż 5 lat
 • średniej zawodowej, dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych – maksymalnie 5 lat
 • ogólnokształcącej – 4 lata
 • policealnej – 6 lat
 • szkoły wyższej – 8 lat

Powyższe okresy nie sumują się. Oznacza to, że jeśli ktoś ukończył szkołę średnią i wyższą, to jego staż pracy wynosi 8 lat.

Ile dni urlopu przysługuje po pierwszym miesiącu pracy?

Kiedy pracownik podejmuje pierwszą pracę, to jego staż pracy wynosi maksymalnie 8 lat (po ukończeniu szkoły wyższej). W związku z tym uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 20 dni rocznie (w przypadku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy). Nie nabywa ich jednak z pierwszym dniem pracy, ale sukcesywnie – z każdym miesiącem pracy (w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku).

Dlatego z każdym miesiącem, taki pracownik nabywa prawda do 1,66 dnia urlopu (1/12 x 20 dni).

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Kiedy pracownik chce udać się na urlop wypoczynkowy, zobowiązany jest do złożenia wniosku do pracodawcy. Wniosek o urlop zawierać powinien prośbę o konkretny rodzaj urlopu i ilość dni. Pracodawca natomiast zobowiązany jest odpowiedzieć. Może oczywiście nie zgodzić się na wniosek, ale powinien poinformować pracownika o powodach.

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem – dla obu stron są elektroniczne wnioski urlopowe. Dzięki dedykowanemu systemowi HR pracownik może szybko zgłosić wniosek o dowolny urlop (np. wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, bezpłatny, na żądanie, szkoleniowy). Pracodawca natychmiast otrzymuje powiadomienie oraz widzi, ile dni urlopu wypoczynkowego pozostało pracownikowi. Elektroniczne wnioski urlopowe, to program który ułatwi pracę działu kadr oraz zaoszczędzi czas każdej ze stron.

Program HRappka to kompleksowy system, który zawiera w sobie moduły związane z rekrutacją pracowników, a także moduły wniosków urlopowych, legalizacji pracy cudzoziemców oraz wiele innych. Podczas 14 darmowych dni możesz sprawdzić, czy HRappka sprawdzi się w Twoim dziale!

Zwiększ efektywność procesów kadrowych z systemem HRappka! Testuj 14 dni bez opłat

 • Rekrutacja (system ATS)
 • Ewidencja czasu pracy
 • Wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
 • Legalizacja cudzoziemców