Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września 2021 r.

Zaległy urlop wypoczynkowy to inaczej urlop, którego pracownik nie wykorzystał w poprzednim roku kalendarzowym. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku następnym, w dokładnie takim wymiarze, jaki mu przysługuje (zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy). Oznacza to, że pracownik może „odebrać" dni wolne, a a pracodawca nie może ich anulować lub wypłacić ekwiwalentu finansowego. Teoretycznie czas na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego mija zawsze 30 września następnego roku kalendarzowego. Czyli jeśli ktoś posiada dni wolne z roku 2020, to do 30 września 2021 r. ma czas na wykorzystanie ich. Co, jeśli tego nie zrobi?

Urlop wypoczynkowy

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Pracownik nie może się go zrzec, przenieść na inną osobę lub otrzymać wypłaty za niewykorzystany urlop. W zależności od stażu pracy przysługuje 20 lub 26 dni wolnego (tutaj przeczytasz jak liczony jest staż pracy). Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w danym roku kalendarzowym, to znaczy do 31 grudnia.

Pracownik wykorzystać może urlop w dogodnym dla niego terminie, według planu urlopów (jeżeli są one ustalane w danym przedsiębiorstwie). Urlop powinien być uzgodniony z pracodawcą i zaakceptowany przez niego. Z drugiej strony jednak pracodawca nie może zarządzić urlopu bez uzyskania zgody pracownika.

Podsumowując, urlop ustalony i zaakceptowany powinien być przez obie strony. Wniosek o urlop złożyć można w tradycyjnej, papierowej formie lub przy pomocy elektronicznych wniosków urlopowych – w znacznie szybszy i wygodniejszy sposób.

Nieco innymi prawami rządzi się urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy.

Zaległy urlop po 30 września

Dni urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku powinny zostać „odebrane" do 30 września następnego roku. Nawet jeśli rozpoczniemy wypoczynek 30 września, to postępujemy zgodnie z Kodeksem pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego do tej daty, to pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na wolne (po stronie pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za wykorzystanie urlopów w terminie).

Nawet jeśli pracownik nie wykorzysta zaległych dni wolnych do 30 września, to nie traci swojego urlopu, nie przepada on. Jedynie pracodawca może ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe z tego tytułu.

Zmiany w odbieraniu zaległego urlopu – pandemia

W tradycyjnych warunkach pracodawca nie może zmusić pracownika, aby wykorzystał urlop zaległy, przed 30 września. Zasady zmieniły się jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego (na mocy tarczy antykryzysowej). Pracodawcy zyskali prawo do zdecydowania za pracownika, kiedy ma odebrać urlop niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych. Mogą zrobić to z pominięciem planu urlopów i w terminie określonym odgórnie. Maksymalny wymiar urlopu, na jaki pracownik może zostać wysłany to 30 dni.

Ekwiwalent za urlop

Urlop to niezbywalne prawo każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Pracodawca nie ma prawa wypłacić za niego ekwiwalentu finansowego. Możliwe jest to jedynie w przypadku rozwiązywania stosunku pracy – jeśli pracownik posiada wtedy niewykorzystane dni wolne. W takiej sytuacji pracodawca może wypłacić pracownikowi rekompensatę finansową za te dni. Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop – tutaj dowiesz się wszystkiego.

Kary za niewykorzystanie zaległych urlopów

To na pracodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby pracownicy wykorzystywali najpierw urlopy zaległe, a dopiero później te, które należą się w danym roku kalendarzowym. Jeżeli po 30 września pracownik posiada dni urlopu z poprzedniego roku, to pracodawca podlega karze grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest, aby na początku roku ustalić plan urlopów i postępować tak jak nakazuje Kodeks pracy. Użytecznym narzędziem są elektroniczne wnioski urlopowe, dzięki którym pracodawcy mają podgląd w grafiki pracy wszystkich pracowników i na tej podstawie łatwo zarządzać mogą planami urlopowymi.

Podsumowanie

Urlopem zaległym nazywamy niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że 1 stycznia do zwykłej puli urlopów doliczają się nam ewentualne dni z poprzedniego roku. Niewykorzystanie urlopu zaległego (do 30 września) skutkować może karami finansowymi dla pracodawcy. Ważne, aby w chwili rozpoczynania urlopu była data nie późniejsza niż 30 września.

Co istotne, niewykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego nie powoduje utraty go.

Pracodawca nie może przymusić pracownika do wzięcia urlopu, chyba że tyczy się to urlopu zaległego (nowe zasady związane ze stanem zagrożenia epidemicznego). Wtedy nie potrzebuje jego zgody i może udzielić urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednim roku, w terminie przez siebie wskazanym.

Polecamy:

Zwiększ efektywność procesów kadrowych z systemem HRappka! Testuj 14 dni bez opłat

  • Rekrutacja (system ATS)
  • Ewidencja czasu pracy
  • Wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
  • Legalizacja cudzoziemców